Konkurs “Gdzie jest piłka?” – do wygrania bony podróżne i gadżety Vacansoleil

Kto zgadnie, gdzie porwaliśmy piłkę podczas naszej trzymiesięcznej podróży po Europie?  Konkurs Vacansoleil Polska i Globtroterek.com to pomysł na rodzinną łamigłówkę 😉   Zapraszamy do udziału w konkursie “Gdzie jest piłka?” Do wygrania bony wakacyjne o wartości 500 PLN oraz zestawy gadżetów. 

Konkurs Vacansoleil Polska i globtroterek.com “Gdzie jest piłka”?

Zadanie jest proste 🙂

 • Obejrzyjcie film, który składa się z 52 kadrów, nakręconych w 29 miejscach w Europie – na kempingach, w miastach i cudnych zakątkach naszego kontynentu.
 • Waszym zadaniem jest odgadnąć jak najwięcej z 29 miejsc, w których rozgrywa się akcja filmu.
 • Możecie poszukać podpowiedzi na wszystkich filmach, które przygotowaliśmy w ramach projektu “Wakacje na kempingu” – filmy dostępne są TUTAJ (KLIK)
 • Spiszcie swoje odpowiedzi i wyślijcie mailem na adres:  wakacjenakempingu@gmail.com
 • Za każdą poprawną odpowiedź otrzymacie 1 punkt, a za błędną odejmiemy 1 z Waszych punktów.
 • Dodatkowo napiszcie w mailu, na którym kempingu z naszego projektu chcielibyście spędzić urlop i dlaczego.
 • Do wygrania jest 5 bonów podróżnych Vacansoleil o wartości 500 PLN – możecie je wykorzystać na nową rezerwację lub oszczędzić na już dokonanych rezerwacjach w 2018 roku oraz zestawy gadżetów.
 • Konkurs trwa od 8 do 16 kwietnia.
 • Ogłoszenie nagród nastąpi najpóźniej 24 kwietnia.

Powodzenia! Poniżej regulamin konkursu.

Konkurs Vacansoleil Polska i globtroterek.com

Regulamin Konkursu “Gdzie jest piłka?”
Organizatorzy
 1. Organizatorem konkursu jest Vacansoleil Polska Sp. z o.o. oraz blog podróżniczy www.globroterek.com zwani dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na portalu społecznościowym www.facebook.com/VacansoleilPolska/ i www.facebook.com/globtroterek gdzie Organizator posiada FanPage.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Uczestnik konkursu
 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zwana dalej „Uczestnikiem”.
Zasady konkursu
 1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs rozpoczyna się: 8 kwietnia 2018 i trwa do 16 kwietnia włącznie.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy obejrzeć film konkursowy dostępny https://youtu.be/EEyH-lWoJLs przygotowany w ramach projektu „Wakacje na kempingu” i odpowiedzieć na dwa pytania: Gdzie jest piłka? – należy wymienić jak najwięcej nazw własnych 29 miejsc w których nagrano film (nazwy kempingów, miast, miejsc georgraficznych). Uwaga! Film zawiera 52 kadry i niektóre miejsca pokazane są w filmie kilkukrotnie. W odpowiedzi dane miejsce wystarczy wskazać tylko raz. Na którym kempingu pokazanym w projekcie „Wakacje na kempingu” chciałbyś/ chciałabyś spędzić urlop i dlaczego?Wszystkie filmy z projektu „Wakacje na kempingu” dostępne są na stronie https://www.vacansoleil.pl/o-vacansoleil/wakacje-na-kempingu/
 4. Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres: wakacjenakempingu@gmail.com
 5. Odpowiedzi zgłoszone do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia   społecznego, wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nierówność rasową lub religijną, naruszających   prawa osób trzecich oraz niezgodnych z tematem konkursu.
 6. Uczestnik przesyłając odpowiedź na Konkurs oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim.
 7. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie wyłącznie podczas trwania Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub otrzymanie zgłoszenia z opóźnieniem z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratorów serwerów internetowych.
Ocena zgłoszeń i ogłoszenie wyników.
 1. Wszystkie odpowiedzi nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę liczbę poprawnie wskazanych miejsc przedstawionych na filmie wg punktacji:  1 punkt (punkt dodatni) za każdą poprawną nazwę miejsca pokazanego na filmie konkursowym;  – 1 punkt (punkt ujemny) za każdą błędną odpowiedź, wskazującą miejsce, z którego nie ma kadrów w filmie konkursowym.
 3. Zwycięzcami konkursu i zdobywcami nagród głównych zostanie 5 osób, które zdobędą największą liczbę punktów.
 4. W przypadku remisu Jury wyłoni zwycięzców na podstawie wypowiedzi na drugie pytanie konkursowe. Jury weźmie pod uwagę kreatywność, poczucie humoru oraz zgodność odpowiedzi z tematyką konkursu.
 5. Nagrody pocieszenia trafią do osób, które w klasyfikacji punktowej zajmą miejsca od 6 do 10. W przypadku remisu Jury wyłoni zwycięzców na podstawie wypowiedzi na drugie pytanie konkursowe. Jury weźmie pod uwagę kreatywność, poczucie humoru oraz zgodność odpowiedzi z tematyką konkursu.
 6. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 7. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2018 na portalu społecznościowym Facebook Organizatora.
 8. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail, z którego przesłane było zgłoszenie konkursowe.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 11. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody główne i nagrody pocieszenia
 1. Nagrody główne to 5 bonów rabatowych w wysokości 500 zł każdy, do wykorzystania na wakacyjny pobyt na kempingu Vacansoleil w sezonie 2018. Rabat może być uwzględniony również w przypadku rezerwacji już istniejącej i opłaconej przez Klienta, po wcześniej konsultacji ze Zwycięzcą konkursu.
 2. Nagrody pocieszenia to 5 zestawów gadżetów wakacyjnych Vacansoleil.
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.vacansoleil.pl i www.globtroterek.com
 2. Regulamin może ulec zmianie, a jego wykładnia i interpretacja przysługuje Organizatorowi. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie Organizatora.
 3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością serwisu www.vacansoleil.pl i www.globtroterek.com.
 5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

konkurs vacansoleil gdzie jest piłka

 

Post Author: Ola

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *