Dynia Go! Gra miejska na Psim Polu

Wszystkich uczniów i przedszkolaków z wrocławskiej dzielnicy Psie - Pole i okolic zapraszamy na grę miejską DYNIA-GO, która mamy przyjemność organizować wspólnie ze szkołą i przedszkolem Marco Polo z ul. Zatorskiej. Gra odbędzie się 8 października w ramach Festiwalu Dyni, a udział w niej jest bezpłatny. Dajcie się porwać rodzinnej zabawie!


Gra miejska Wrocław - co zrobić, żeby wziąć udział w grze?

 1. Zbierz rodzinną Drużynę, składającą się z minimum 2 , a maksimum  5 osób - w tym przynajmniej jednej osoby dorosłej i jednego przedszkolaka/ucznia. Do zabawy zaproście rodzeństwo, ciocie, wujków, dziadków czy przyjaciół.
 2. Zgłoś Drużynę do gry - zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie e-mailowo w dniach 12-23 września 2016 lub do wyczerpania miejsc. 
 3. Na adres kontakt@globtroterek.com wyślij następujące dane (wszystkie podane dane będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji gry):
 • imię i nazwisko osoby dorosłej, wiek, telefon kontaktowy i adres e-mail
 • imię i nazwisko oraz wiek przedszkolaka / ucznia, 
 • imię i nazwisko, wiek trzeciej osoby z Drużyny (jeśli Wasza drużyna jest 3 osobowa)
 • imię i nazwisko, wiek czwartej osoby z Drużyny (jeśli Wasza drużyna jest 4 osobowa)
 • imię i nazwisko, wiek piątej osoby z Drużyny (jeśli Wasza drużyna jest 5 osobowa)
Odpowiadamy na każde zgłoszenie - dostaniecie od nas potwierdzenie przyjęcia Waszej Drużyny.

Jak wygląda zabawa?
 1. Spotykamy się w sobotę, 8 października, o godz. 9:40 w kawiarni Stara Piekarnia, przy ul. Krzywoustego 310 A (przy pasażu kupieckim, od strony ul. Sycowskiej)
 2. Dostaniecie od nas kartę do gry i mapę z zaznaczonymi 7 punktami, w których czekają na Was Fani Dyni. 
 3. Waszym zadaniem jest odnaleźć Fanów Dyni i rodzinnie wykonać zadania, które dla Was mają.
 4. Za każde zadanie otrzymujecie punkty.
 5. Gdy wykonacie wszystkie zadania, musicie zdać kartę do gry najpóźniej do godz. 12:45
 6. Drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów otrzymają nagrody!
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się o godz. 15:00 na Festiwalu Dyni, odbywającego się na terenie szkoły i przedszkola Marco Polo przy ul. Zatorskiej 11 na Zakrzowie.


REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ DYNIA GO!

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.       Organizatorem gry jest blog podróżniczy globtroterek.com oraz placówki edukacyjne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) z terenu dzielnicy Psie Pole Zawidawie.
2.      Gra odbywa się w ramach Festiwalu Dyni.
3.      Gra przeprowadzona zostanie dnia 8 października 2016 roku we Wrocławiu, w okolicach centrum Psiego Pola w godzinach 10.00 – 12.45
4.      Gra skierowana jest do przedszkolaków i uczniów z terenu dzielnicy Psie – Pole i okolic oraz ich rodziców.
5.       Liczba uczestników jest ograniczona i może wziąć w niej udział max. 40 Drużyn.
6.       Udział w grze jest bezpłatny.
7.       Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo członków Drużyn.
8.       Podczas gry zabronione jest korzystanie z internetu oraz komunikacja pomiędzy Drużynami.


§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY
1.       W grze biorą udział zgłoszone wcześniej rodzinne Drużyny. Drużyna musi składać się z minimum 2 osób, w tym co najmniej jednej osoby dorosłej. Drużyna może mieć maksymalnie 5 członków. Przynajmniej jednym członkiem Drużyny musi być przedszkolak lub uczeń.
2.       Zgłoszenia Drużyn można dokonać wyłącznie on-line poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail  kontakt@globtroterek.com
3.       Zgłoszenie musi zawierać: imiona i nazwiska oraz wiek członków drużyny, wskazanie ucznia szkoły oraz numer szkoły do której uczęszcza, telefon do dorosłej osoby z drużyny oraz adres e-mail.
4.       Zgłoszenia będą przyjmowane od 12 do 23 września 2016 (do końca dnia) lub do wyczerpania liczby miejsc.
5.       O zakwalifikowaniu się Drużyny do gry decyduje kolejność zgłoszeń.
6.       W Punkcie Obsługi Gry, umieszczonym w kawiarni Stara Piekarnia przy ul. Krzywoustego 310 A (przy pasażu kupieckim), w dniu gry, w godzinach 9:40 – 9:55 zostaną rozdane drużynom materiały niezbędne do przeprowadzenia gry. Za materiały uznaje się mapę oraz kartę zaliczeniową.
7.       Na karcie należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich członków Drużyny.
8.        Poprzez odbiór materiałów do gry członkowie Drużyn:
·         akceptują regulamin gry
·         wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych członków drużyny w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883);
·         wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i  ich stron na portalach społecznościowych zdjęć oraz relacji z gry.

§ 3. PRZEBIEG GRY

1.       Zadaniem Drużyn jest wykonanie 7 zadań tematycznych nadzorowanych przez Fanów Dyni.
2.       Fani Dyni to 7 osób, które z ramienia Organizatora przeprowadzają grę miejską.
3.       Fani Dyni znajdują się w punktach oznaczonych dyniami.
4.       Zadaniem Drużyn jest zlokalizowanie Fanów Dyni na podstawie informacji zawartych na mapie, którą zawodnicy otrzymają w materiałach gry. Kolejność odwiedzin u Fanów Dyni jest dowolna.
5.       Każdy Fan Dyni ma dla Drużyny zadanie do wykonania. W wykonaniu zadania wymagane jest zaangażowanie całej Drużyny i obecność wszystkich zawodników. Na wykonanie zadania Drużyna ma ograniczony czas.
6.       Poprawne wykonanie zlecenia odnotowywane jest na karcie gry przez Fana Dyni. Każde zadanie jest punktowane. O ilości możliwych do zdobycia punktów w danym zadaniu informuje Fan Dyni przed przystąpieniem Drużyny do zadania.
7.       W przypadku gdy u danego Fana Dyni na wykonania zadania oczekują inne Drużyny, decyzja o pozostaniu w kolejce lub przejściu do następnego Fana Dyni leży wyłącznie w gestii Drużyny.
8.       Gra kończy się 8 października 2016r. o godzinie 12:45 zdaniem karty do gry w Punkcie Obsługi Gry. Karty do gry można zdawać w godzinach 10:30 – 12:45 Po tej godzinie karty nie będą przyjmowane. Zadania u Fanów Dyni można wykonywać do godziny 12:30.

§ 4. WYGRANA I NAGRODY
1.       Wśród wszystkich Drużyn biorących udział w konkursie wyłonionych zostanie 5 zwycięskich Drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów.
2.       W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów przez wiele Drużyn, o kolejności decyduje godzina zdania karty do gry.
3.       Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu odbycia gry 8 października 2016, o godz. 15:00 podczas Festiwalu Dyni, odbywającego się na terenie Szkoły i Przedszkola Marco Polo przy ul. Zatorskiej 11 we Wrocławiu. Lista zwycięzców zostanie również opublikowana na stronie Organizatorów:
- Globtroterek www.globtroterek.com,
- Szkoły i przedszkola Marco Polo  http://spmarcopolo-wroclaw.familijnywroclaw.pl
4.       Nagrodami w grze są zestawy ufundowane przez sponsorów (gry planszowe, vouchery)
5.       Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.
6.       Nagrody będą wręczane podczas ogłaszania wyników w czasie Festiwalu Dyni, odbywającego się na terenie Szkoły i Przedszkola Marco Polo przy ul. Zatorskiej 11 we Wrocławiu. Nagrody będzie można również odebrać w sekretariacie Marco Polo od 10 października 2016, w godzinach pracy sekretariatu.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.       Złamanie regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją. W przypadku dyskwalifikacji Drużyna otrzymuje 0 punktów za całą grę.
2.       Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.globtroterek.com, a także w  Punkcie Obsługi Gry w dniu 8 października 2016 r.
3.       W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
4.       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.


Wyłączyliśmy komentarze, gdyż nie nadążaliśmy z odpisywaniem na nie :) 

Nie chcielibyśmy żeby ktokolwiek z naszych Czytelników poczuł się zaniedbany. Jeśli macie pytania odnośnie podróży, kempingów, parków rozrywki czy gier i zabaw śmiało piszcie do nas maila: globtroterek@op.pl , kontakt@globtroterek.com lub wiadomość prywatną na Facebooku www.facebook.com/globtroterek Tam odpowiadamy najszybciej jak się da :)