Wakacyjny konkurs Globtroterka! Wygraj gotówkę na rodzinne przyjemności :)

Rozpoczynamy wakacje! 
Już za kilka dni zapakujemy do samochodu namiot, aparaty fotograficzne, hulajnogi, przewodniki, kąpielówki, okulary słoneczne i krem z filtrem :) W tym roku spędzimy kilka dni na cudownym Lazurowym Wybrzeżu, naszym autkiem wypróbujemy tor F1 w Monte Carlo, popływamy po kanionie Verdon, pojeździmy na hulajnogach po promenadzie w Cannes i nawąchamy się perfum w Grasse. Później przeniesiemy się w Pireneje i zdobędziemy kilka szczytów tych pięknych gór. Kolejną część urlopu zaplanowaliśmy nad wybrzeżem Atlantyku, w nieodkrytej jeszcze przez nas Bretanii. Poza plażowaniem, kąpielą w oceanie i błogim lenistwem, nie obędzie się bez zwiedzania tamtejszych perełek tj. np. opactwo Mont Saint Michel. Na koniec wpadniemy z wizytą do Luksemburga. A wszystkie nasze przygody spiszemy w Dzienniku Podróży, z którym związany jest nasz konkurs :)Wakacyjny konkurs Globtroterka

Aby wziąć udział w naszym konkursie wystarczy:
 1. Wydrukować nasz Dziennik Podróży, który przygotowaliśmy wspólnie z KidsTravel.pl Plik do pobrania znajduje się TUTAJ. Pamiętajcie, by Dziennik drukować dwustronnie, a stronę 5-6 wydrukować tyle razy ile planujecie dni wakacji. Kartki możecie zbindować, zszyć lub przedziurkować i związać wstążką. 
 2. Zabrać Dziennik Podróży na wakacje i wspólnie spisywać Wasze wspomnienia i przygody. 
 3. Zrobić dziecku/dzieciom zdjęcie z Dziennikiem Podróży podczas Waszego wypoczynku. Nie ma znaczenia czy będą to zagraniczne wakacje, polskie wybrzeże, góry czy wakacje u babci! 
 4. W terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 wysłać zdjęcie na adres: globtroterek@op.pl 
 5. Oczekiwać na wyniki, które ogłosimy 1 września, by osłodzić koniec wakacji ;)
Do wygrania jest gotówka na rodzinne przyjemności! Zwycięzcy będą mogli zabrać rodzinkę do kina, na kręgle, na pizzę czy do wesołego miasteczka. Będą mogli przeznaczyć wygraną na zakup fajnej planszówki, sprzętu sportowego lub odłożyć na przyszłe wakacje ;)  Nagroda główna, wybrana przez jury w składzie Globtroterek z rodzicami  - 300 zł! Do tego 3 nagrody pocieszenia - po 100 zł każda - wylosowane przez Globtroterka wśród wszystkich osób, które wezmą udział w naszej zabawie. Szczegółowy regulamin poniżej.
Drukujcie, wypoczywajcie i pstrykajcie fajne fotki ;) Wspaniałych wakacji!
EDYCJA! Wyniki konkursu na filmiku poniżej :)


Regulamin "Wakacyjnego konkursu Globtroterka"

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest blog podróżniczy www.globroterek.com , zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej www.globtroterek.com oraz portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/globtroterek, gdzie Organizator posiada FanPage.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zwana dalej „Uczestnikiem”. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Zeskanowaną zgodę należy przesłać na adres e-mailowy: globtroterek@op.pl
 2. Uczestnikiem może być osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zasady konkursu 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2016 i trwa do 31 sierpnia 2016 włącznie.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy: 
 • wydrukować  Dziennik Podróży, przygotowany przez Organizatora wspólnie z portalem KidsTravel.pl  Plik do pobrania znajduje się pod linkiem http://web.kidstravel.pl/wp-content/uploads/2016/01/Dziennik-podrozy.pdf 
 • zrobić zdjęcie dziecka/dzieci z Dziennikiem Podróży podczas wakacyjnego wyjazdu 
 • w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 wysłać zdjęcie na adres: globtroterek@op.pl

Wymogi i oświadczenia
 1. Zdjęcie zgłoszone na konkurs powinno być zapisane w formacie JPG i nie może być mniejsze niż 400 pikseli w każdym z wymiarów. 
 2. Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac Konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. 
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. 
 4. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich fotografii bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: - w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; - wielokrotne publikowanie (również imienia i nazwiska) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 
 5. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu. 
 6. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nierówność rasową lub religijną, naruszających prawa osób trzecich oraz niezgodnych z tematem konkursu. 
 7. W przypadku naruszenia praw autorskich majątkowych bądź związanych z odmową upublicznienia wizerunku osób trzecich uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 
 8. Uczestnik przesyłając fotografię na Konkurs oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim. 
 9. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie wyłącznie podczas trwania Konkursu. 
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub otrzymanie zgłoszenia z opóźnieniem z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratorów serwerów internetowych.
Nagrody, ocena zgłoszeń i ogłoszenie wyników.


 1. Nagroda główna - nagroda pieniężna w wysokości 300 zł, przekazana na konto Zwycięzcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zwycięzcy danych niezbędnych do dokonania przelewu bankowego. 
 2. Nagrody pocieszenia - trzy nagrody pieniężne w wysokości po 100 zł każda, przekazana na konto wylosowanych uczestników konkursu, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od wylosowanych uczestników danych niezbędnych do dokonania przelewu bankowego. 
 3. Nagrody pieniężne powinny być przeznaczone na cel związany z rodzinnym spędzaniem czasu - wyjazdem, atrakcjami lub zakupem, z którego można korzystać wspólnie.
 4. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 
 5. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,jakość i oryginalność nadesłanych fotografii oraz ich zgodność z tematyką konkursu. 
 6. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze jedną pracę, która zwycięży w konkursie.
 7. Dodatkowo Jury wylosuje 3 nagrody pocieszenia wśród wszystkich uczestników konkursu. 
 8. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
 9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 1 września 2016 na stronie internetowej www.globtroterek.com i na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/globtroterek 
 10. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail, z którego przesłane było zgłoszenie konkursowe. 
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie, a jego wykładnia i interpretacja przysługuje Organizatorowi. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie www.globtroterek.com 
 2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora.  Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością serwisu www.globtroterek.com. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.  
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w konkursie.  Wyłączyliśmy komentarze, gdyż nie nadążaliśmy z odpisywaniem na nie :) 
  Nie chcielibyśmy żeby ktokolwiek z naszych Czytelników poczuł się zaniedbany ;) Jeśli macie pytania odnośnie podróży, kempingów, parków rozrywki czy gier i zabaw śmiało piszcie do nas maila: globtroterek@op.pl lub wiadomość prywatną na Facebooku www.facebook.com/globtroterek Tam odpowiadamy najszybciej jak się da :)