Konkurs! Do wygrania rodzinne bilety do Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Koniec roku szkolnego! Wakacjeeeee! Z tej okazji mamy dla Was kilka wakacyjnych konkursów. Dziś pierwszy z nich! Jeśli planujecie wypoczynek na Pomorzu nasz konkurs jest dla Was :)  Do wygrania 6 rodzinnych biletów do genialnego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, ważnych do końca 2016 roku. Jeden rodzinny bilet zawiera wejście dla 4 osób.
Co zrobić, żeby je zdobyć? 
Usiądźcie w weekend z rodzinką w cieniu i ułóżcie jak najwięcej wyrazów z liter łącznie wchodzących w skład wyrazów „Experyment” i „Globtroterek”. Uwaga! Nie można dublować liter np. litera K występuje tylko raz i tylko raz można ja wykorzystać w każdym kolejnym nowym wyrazie. Dozwolone jest korzystanie ze wszystkich słów znajdujących się w słownikach języka polskiego oraz ich poprawnych form gramatycznych. Listę ułożonych wyrazów wraz z Waszym imieniem i nazwiskiem wyślijcie e-mailem na adres: globtroterek@op.pl   Na Wasze zgłoszenia czekamy do poniedziałku - 27.06.2016 - do końca dnia. 
Wygrywa 6 osób, które przyślą jak najwięcej ułożonych wyrazów, zgodnych z zasadami konkursu. Każdy zwycięzca otrzyma jeden bilet rodzinny. Bilety będą do odbioru w kasie Centrum Nauki EXPERYMENT od 1 lipca do 20 grudnia 2016 :) Powodzenia! (Szczegółowy regulamin poniżej)
Zobaczcie jak fajnie jest w EXPERYMENCIE :D

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Nauki EXPERYMENT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia oraz blog podróżniczy www.globroterek.com, zwani dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej  www.globtroterek.com oraz na portalu społecznościowym Facebook  www.facebook.com/globtroterek
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4.  Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zwana dalej  „Uczestnikiem”. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Zeskanowaną zgodę należy  przesłać na adres e-mailowy: globtroterek@op.pl
5. Uczestnikiem może być osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie firmy Organizatora oraz  członkowie jego rodziny, jak również inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio  udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.
7.    Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, rozpoczyna się 24.06.2016 r. i trwa do 27.06.2016 r. włącznie.
8.    Aby wziąć udział w konkursie należy ułożyć jak najwięcej wyrazów z liter wchodzących w skład wyrazów „Experyment” i „Globtroterek”. Uwaga! Nie można dublować liter np. litera K występuje tylko raz i tylko raz można ja wykorzystać w każdym kolejnym nowym wyrazie. Dozwolone jest korzystanie ze wszystkich słów znajdujących się w słownikach języka polskiego oraz ich poprawnych form gramatycznych.
9.    Listę ułożonych wyrazów wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika należy wysłać e-mailem na adres: globtroterek@op.pl 
10. Każdy z uczestników może wysłać zgłoszenie tylko raz.
11. Nagrodami jest 6 rodzinnych biletów wstępu do Centrum Nauki EXPERYMENT, ważnych do końca 2016 roku. Jeden rodzinny bilet zawiera wejście dla 4 osób.
12.  Zwycięzcami zostanie 6 osób, które przyślą jak najwięcej ułożonych wyrazów, zgodnych z zasadami konkursu. Każdy zwycięzca otrzyma jeden bilet rodzinny.
13. Bilety będą do obioru w kasie Centrum Nauki EXPERYMENT od dnia 01.07.2016 do dnia 20.12.2016. Wejście na wystawę Centrum Nauki EXPERYMENT wiąże się z akceptacją Regulaminu Centrum.
14. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do 29.06.2016 r. na stronie internetowej www.globtroterek.com oraz portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/globtroterek
15. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 2 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail, z którego przesłane było zgłoszenie konkursowe.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
18. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
19. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie. 

Wyłączyliśmy komentarze, gdyż nie nadążaliśmy z odpisywaniem na nie :) 
Nie chcielibyśmy żeby ktokolwiek z naszych Czytelników poczuł się zaniedbany ;) Jeśli macie pytania odnośnie podróży, kempingów, parków rozrywki czy gier i zabaw śmiało piszcie do nas maila: globtroterek@op.pl lub wiadomość prywatną na Facebooku www.facebook.com/globtroterek Tam odpowiadamy najszybciej jak się da :)